KATEGORIE

Nezařazené

Upozornění – do odvolání se ruší objednávky v cukrárně

19. 03. 2020

Vzhledem k nařízení Úřadu vlády ČR ohledně situace spojené s koronavirem se
do odvolání ruší všechny objednávky v cukrárně.

Důležité! Zrušení akcí na Domově mládeže.

13. 03. 2020

Vzhledem k nařízení Úřadu vlády ČR ohledně situace spojené s koronavirem se do odvolání ruší všechny akce na Domově mládeže SOU Sedlčany.

Děkujeme za pochopení.

Oznámení o šíření poplašné zprávy

12. 03. 2020

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, SEDLČANY, PETRA BEZRUČE 364

sídlo : Petra Bezruče 364, 264 80 Sedlčany

Oznámení o šíření poplašné zprávy

Od úterý 10.3.2020 se Sedlčanskem začala lavinovitě šířit zpráva o údajném výskytu onemocnění COVID-19 v Středním odborném učilišti, Sedlčany, Petra Bezruče 364, bývalé „Zemědělce“. Jistý pán na facebooku napsal nepotvrzenou zprávu, která se velice rychle začala šířit a měnit svůj obsah. K dnešnímu dni, tedy k 11.3.2020, není žádný ze zaměstnanců naší školy prokazatelně nakažen tímto virem a ani žádný zaměstnanec nebyl odvezen záchrannou službou, ani vyšetřen. Na dovolené v rizikových oblastech žádný zaměstnanec školy taktéž nebyl. Všichni zaměstnanci, včetně ředitele, byli dnes ve škole přítomni. Zpráva o výletu žáků do Itálie se také nezakládá na pravdě, žáci na žádném výletu v Itálii v posledních šesti měsících nebyli. Tímto oficiálně dementuji zprávy šířené o zaměstnancích a žácích naší školy.

Ing. Jiří Kolín

ředitel

Poplašná zpráva je uvedena jako anonymizovaný obrázek z facebooku.

Školní cukrárna bude otevřena do vyprodání zásob, nejpozději do 12. 3., informace o ostatních provozech najdete v článku.

10. 03. 2020

Školní restaurace a kadeřnictví jsou po dobu platnosti mimořádného opatření uzavřeny. Školní cukrárna bude otevřena pouze do vyprodání zásob, nejpozději do čtvrtka 12.3.2020. Školní kuchyně bude vařit omezeně do pátku 13.3.2020, od 16.3.2020 bude také z důvodu mimořádného opatření uzavřena.

Informace k uzavření školy od středy 11. 3. 2020

10. 03. 2020

Oznámení o přerušení prezenční výuky v „SOU Sedlčany“.

Na základě níže uvedeného mimořádného opatření ze dne 10.3.2020 oznamuji, že žáci Středního odborného učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 mají s platností od 11.3.2020 do odvolání přerušenou prezenční výuku. Výuka bude probíhat prostřednictvím webových stránek školy www.sousedlcany.cz/vyuka nebo www.sousedlcany.cz v nabídce Domácí výuka , kde budou jednotlivým třídám a oborům úkoly průběžně zadávány. Školní restaurace a kadeřnictví jsou po dobu platnosti mimořádného opatření uzavřeny. Školní cukrárna bude otevřena pouze do vyprodání zásob, nejpozději do čtvrtka 12.3.2020. Školní kuchyně bude vařit omezeně do pátku 13.3.2020, od 16.3.2020 bude také z důvodu mimořádného opatření uzavřena. Opětovné zahájení výuky bude oznámeno přes webové stránky.

Ing. Jiří Kolín

ředitel

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

Upozornění! Cukrárna i restaurace budou od čtvrtka 30. 1. až do 9. 2. zavřené!

28. 01. 2020

Dovolujeme si Vás upozornit na uzavření provozů školy ve dnech 30. 1. – 9. 2.  Tento čtvrtek máme zavřeno z provozních důvodů a pak hned následují pololetní a jarní prázdniny. Opět otevíráme 10. 2. 2020.

Děkujeme za pochopení

Zveme Vás na den otevřených dveří tento pátek 17. 1. 2020!

11. 01. 2020

Rozhodujete-li se o svém budoucím povolání a vybíráte si školu, která Vás na něj připraví, neváhejte navštívit naše učiliště v pátek 17. 1. 2020. Tento den zde mezi 9. a 13. hodinou probíhá den otevřených dveří, kde Vám rádi poskytneme potřebné informace ohledně studia, provedeme Vás areálem školy a můžete nahlédnout do provozů praxe přímo při výuce.

Těšíme se na Vás.

Těšíme se na Vás v novém roce 2020, výuka začíná sudým týdnem.

05. 01. 2020

V pondělí 6. 1. 2020 startujeme výuku poprvé v novém roce, týden od 6. 1. 2020 je sudý.

Pokud chcete zavzpomínat na události uplynulého roku 2019, můžete se podívat do fotogalerie.

NAŠE ŠKOLA VÁM PŘEJE KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ!

22. 12. 2019

Úspěch v gastronomické soutěži Svačina roku s Rio Mare

28. 11. 2019

Naše žákyně z druhého ročníku oboru kuchař-číšník postoupila až do finále celostátní gastronomické soutěže Svačina roku s Rio Mare!
Přečtěte si tiskovou zprávu týkající se soutěže:

..Číst dále

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"