KADEŘNÍKEM ZA JEDINÝ ROK

07. 02. 2018

Učební obor je určen žákům, kteří již získali střední vzdělání s maturitní nebo závěrečnou zkouškou. „Výuka bude probíhat dva dny ve škole, kde budou převažovat odborné předměty typu technologie, materiály nebo výtvarná výchova, a tři dny na odborném výcviku. Po absolvování závěrečné zkoušky získají absolventi plnohodnotný výuční list a mezinárodní certifikát v anglickém a německém jazyce,“ uvedl ředitel školy Jiří Kolín.

Žáci se během jednoho roku naučí holení, mytí vlasů, stříhání, barvení, společenské, večerní a svatební účesy, preparaci vlasů i vlasovou ondulaci. Vyzkouší si používání kosmetických přípravků na vlasy, naučí se zásadám prodeje vlasové kosmetiky a komunikaci se zákazníkem. Navíc se budou umět orientovat v moderních trendech, neboť žáci se pravidelně účastní různých veletrhů a soutěží, včetně mistrovství republiky. OV probíhá pod vedením plně kvalifikovaných pedagogů, kteří jsou navíc držiteli hodnotitelských průkazů pro hodnocení na kadeřnických mistrovstvích republiky.

Studium je bezplatné a bez přijímacích zkoušek, určeno je dívkám i chlapcům bez věkového omezení. Vzdálenější žáci mohou využít ubytování v domově mládeže. Bližší informace lze získat na tel. čísle 318 822 707 nebo 774 730 043.

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"