STRÁNKA

Maturita 2019

ČJ – Seznam literatury – denní studium – maturita pro školní rok 2018/2019

ČJ – Seznam literatury – dálkové studium maturita pro školní rok 2018/2019

NJ – Tematické okruhy ke 3. části maturitní zkoušky

AJ – Tematické okruhy k maturitní zkoušce

Zveřejnění nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části MZ

Termíny MZ:

Blok testů společné části                                2.5.2019-13.5.2019 dle jednotného zadání

 

ČJ a literatura                                            10.4.2019 od 12:30 hodin, učebny dle rozpisu, písemná práce

3.5.2019 od 8:00 hodin, učebny dle rozpisu, didaktický test

 

Matematika                                                    2.5.2019 od 8:00 hodin,  učebny dle rozpisu, didaktický test

 

Anglický jazyk                                             11.4.2019 od 8:00 hodin, učebny dle rozpisu, písemná práce

2.5.2019 od 13:00 hodin, učebny dle rozpisu, didaktický test

 

Německý jazyk                                            11.4.2019 od 10:00 hodin, učebny dle rozpisu, písemná práce

3.5.2019 od 11:20 hodin, učebny dle rozpisu, didaktický test

 

Praktická maturitní zkouška                         13.5.2019 denní od 8.00 hodin, sál DM

13.5.2019 dálková od 13.00 hod., sál DM

Ústní maturitní zkoušky                                 20.5.2019 – 24.5.2019 denní i dálkové

Slavnostní vyřazení absolventů                     17.6.2019 od 15.00 hodin v KDJS  Sedlčany

 

Studium oboru Podnikání je zakončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze tří částí:

  • praktické,
  • státní,
  • školní.

Praktická část se koná z předmětu Účetnictví, žáci řeší komplexní příklad účtování v podvojném účetnictví.

Státní část maturitní zkoušky absolvují žáci v podobě slohové práce a didaktického testu z předmětu Český jazyk a literatura a v podobě slohové práce a didaktického testu z cizího jazyka nebo didaktického testu z matematiky.

Školní část formou ústní zkoušky vykonávají žáci v předmětech Český jazyk, Anglický jazyk nebo Německý jazyk a z ekonomických předmětů souhrnně (žák si vylosuje jednu otázku z následujících předmětů: Ekonomika podniku, Management a marketing a Právo).

K úspěšnému složení maturitní zkoušky je třeba prospět ve všech částech maturitní zkoušky.

 

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"