STRÁNKA

Maturita 2020

ČJ – Seznam literatury – denní studium – maturita pro školní rok 2019/2020

AJ – Tematické okruhy k maturitní zkoušce

Zveřejnění nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části MZ

Příkaz ředitele – vyhlášení maturitních zkoušek pro ŠR 2019/2020

Termíny MZ – společná část – podzim 2019:

Podrobné informace viz web státních maturit.

Místo konání písemných prací a didaktických testů bude upřesněno v emailu, který maturanti obdrží jako pozvánku k maturitní zkoušce.

Blok testů společné části                                2.9.2019-4.9.2019 dle jednotného zadání

 

ČJ a literatura                                            3.9.2019 od 8:30 hodin,  písemná práce

3.9.2019 od 13:00 hodin, didaktický test

 

Matematika                                                    2.9.2019 od 12:00 hodin, didaktický test

 

Anglický jazyk                                             4.9.2019 od 8:30 hodin, písemná práce

4.9.2019 od 12:15 hodin, didaktický test

 

Německý jazyk                                            4.9.2019 od 8:30 hodin, písemná práce

2.9.2019 od 12:00 hodin, didaktický test

 

Praktická maturitní zkouška                 11.9.2019 od 8:00 hodin, sál domova mládeže

Ústní maturitní zkoušky                         18.9.2019 , od 7:00 hodin, domov mládeže

Slavnostní vyřazení absolventů

 

Studium oboru Podnikání je zakončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze tří částí:

  • praktické,
  • státní,
  • školní.

Praktická část se koná z předmětu Účetnictví, žáci řeší komplexní příklad účtování v podvojném účetnictví.

Státní část maturitní zkoušky absolvují žáci v podobě slohové práce a didaktického testu z předmětu Český jazyk a literatura a v podobě slohové práce a didaktického testu z cizího jazyka nebo didaktického testu z matematiky.

Školní část formou ústní zkoušky vykonávají žáci v předmětech Český jazyk, Anglický jazyk nebo Německý jazyk a z ekonomických předmětů souhrnně (žák si vylosuje jednu otázku z následujících předmětů: Ekonomika podniku, Management a marketing a Právo).

K úspěšnému složení maturitní zkoušky je třeba prospět ve všech částech maturitní zkoušky.

 

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"