STRÁNKA

Kadeřník

69-51-H/01 KADEŘNÍK (Určen pro chlapce i dívky)

Odborný výcvik probíhá v moderně vybavených kadeřnických provozovnách v Sedlčanech a Příbrami.

V rámci OV v současné době navštěvujeme třikrát týdně Domovy seniorů ve Vojkově, Dobříši, Sedlčanech a Rožmitále pod Třemšínem.

OV probíhá pod vedením plně kvalifikovaných pedagogů, kteří jsou navíc držiteli hodnotitelských průkazů pro hodnocení na kadeřnických mistrovstvích republiky, těch se samozřejmě účastní i naši žáci.

Žákům zajišťujeme kvalitní profesionální vybavení za velkoobchodní ceny s poměrně výraznámi množstevními slevami, které žákům dostačuje minimálně na celou tříletou výuku.

Na provozovnách používáme výhradně profesionální kosmetiku GOLDWELL, tato firma navíc svými zkušenými pracovníky pravidelně proškoluje naše žáky.

Každoročně navštěvujeme kadeřnické veletrhy, na kterých žáci nejen vidí nové pomůcky, jež si mohou zakoupit, ale i poznají nové techniky v oboru.

Na začátku studia SOU Sedlčany zajišťuje a hradí žákům pracovní oděv, ten je samozřejmě v absolutním souladu s hygienickými předpisy.

V průběhu učební doby se žáci naučí:

  • holení, mytí, stříhání, barvení a ondulaci vlasů
  • používání mycích, holících, barvících, regeneračních a desinfekčních prostředků
  • používání kosmetických přípravků na vlasy – prodej vlasové kosmetiky
  • obsluze a údržbě zařízení pro mytí, úpravu a vysoušení vlasů, údržbě ručního nářadí
  • ve III. ročníku mají žáci možnost získat řidičský průkaz skupin A, B za zvýhodněných podmínek

Podmínky pro přijetí:

K základním podmínkám pro přijetí do tohoto oboru patří splnění povinné školní docházky, přednost mají absolventi 9. ročníku ZŠ a zdravotní způsobilost.

Délka učební doby:

3 roky

Způsob ukončení studia:

Závěrečná zkouška

Výuční list

Po ukončení III. ročníku je možné pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu „Podnikání“ zakončeném maturitní zkouškou.

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Doplňující kurzy:

  • barmanský
  • carving ovoce a zeleniny
  • studená kuchyně

Aktuální ŠVP k nahlédnutí

 

 

 

 

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"