STRÁNKA

Žákovský parlament

Příští žákovský parlament: 13.12.2023 od 12 hodin v učebně č. 1

Žákovský parlament je místo, kde mají žáci, možnost se zapojit do aktivního života školy.

Úkolem žákovského parlamentu je podílet se na řešení problémů, které se ve škole mohou objevit.

Žákovský parlament:

  • usiluje o zlepšení klimatu ve školním prostředí
  • reprezentuje názory žáků školy
  • informuje ostatní žáky
  • snaží se aktivně zapojovat do chodu školy.

Členové parlamentu jsou zástupci všech tříd a oborů, kteří si volí svého předsedu a místopředsedu.

Členové jsou voleni na konci školního roku.

Žákovský parlament se schází nejméně jedenkrát za dva měsíce dále dle potřeby.

Setkání svolává zástupce ředitele pro TV nebo předseda parlamentu.

Členové parlamentu pro školní rok 2023/2024 

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"