STRÁNKA

Zahradník

41-52-H/01 (Určen pro chlapce i dívky)

Chcete poznat lépe tento obor? Podívejte se na video.

V průběhu učební doby se žáci naučí:

 • udržovat, seřizovat a obsluhovat stroje včetně malé mechanizace a zařízení používané při výsadbě
 • ošetřování, hnojení a ochraně před škodlivými činiteli zahradnických plodin, pěstovaných ve sklenících a ve volné půdě
 • realizaci sadových úprav a jejich údržbě
 • zhotovování vazačských výrobků
 • tržní úpravě a technice prodeje zahradnických výpěstků a výrobků
 • vybraní žáci mají možnost získat řidičský průkaz skupiny T
 • ve III. ročníku mají žáci možnost získat řidičský průkaz skupin A, B za zvýhodněných podmínek

Úspěchy žáků 2023

 • Vendula Průchová (4. místo v kategorii „adventní věnec“- Jarov)
 • Tereza Plochová (11. místo v kategorii „střih ovocných stromů“ – Mělník)

Podmínky pro přijetí:

K základním podmínkám pro přijetí do tohoto oboru patří splnění povinné školní docházky, přednost mají absolventi 9. ročníku ZŠ a zdravotní způsobilost.

Délka učební doby:

3 roky

Způsob ukončení studia:

Závěrečná zkouška

Výuční list, Europass

Po ukončení III. ročníku je možné pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu „Podnikání“ zakončeném maturitní zkouškou.

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Doplňující kurzy:

 • kurz aranžování a vázání květin
 • kurz motorových pil
 • kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin – II. stupeň
 • kurz údržby veřejné zelně a práce s křovinořezem

Aktuální ŠVP k nahlédnutí

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"