STRÁNKA

Kuchař – číšník

65-51-H/01  (Určen pro chlapce i dívky)

V průběhu učební doby se žáci naučí:

  • zpracování všech druhů potravin rostlinného i živočišného původu, jejich uchování, skladování, ošetřování a konzervaci
  • obsluze a údržba kuchyňského zařízení, zařízení pro sklepní hospodářství a zařízení na úseku obsluhy hostů
  • pracovní dovednosti jsou zaměřeny na kuchařská zpracování potravinářských surovin a na obsluhu hostů v různých typech hostinských zařízení
  • prodeji cukrářských výrobků a doplňujícího sortimentu cukrářské prodejny
  • ve III. ročníku mají žáci možnost získat řidičský průkaz skupin A, B za zvýhodněných podmínek

Podmínky pro přijetí:

K základním podmínkám pro přijetí do tohoto oboru patří splnění povinné školní docházky, přednost mají absolventi 9. ročníku ZŠ a zdravotní způsobilost.

Délka učební doby:

3 roky

Způsob ukončení studia:

Závěrečná zkouška

Výuční list, Europass

Po ukončení III. ročníku je možné pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu „Podnikání“ zakončeném maturitní zkouškou.

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Doplňující kurzy:

  • barmanský
  • carving ovoce a zeleniny
  • studená kuchyně

Aktuální ŠVP k nahlédnutí

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"