STRÁNKA

Zámečník

23-51-H/01 RVP STROJNÍ MECHANIK (Určen pro chlapce i dívky)

Chcete lépe poznat tento obor? Podívejte se na video.

V průběhu učební doby se žáci naučí:

  • ručnímu zpracování kovů
  • pracovat s mechanickým ručním nářadím
  • základům strojního obrábění
  • základům montážních prací, vázání břemen
  • ve II. ročníku získají zdarma svářečské oprávnění
  • ve III. ročníku mají žáci možnost získat řidičský průkaz skupin A, B za zvýhodněných podmínek

Podmínky pro přijetí:

K základním podmínkám pro přijetí do tohoto oboru patří splnění povinné školní docházky, přednost mají absolventi 9. ročníku ZŠ a zdravotní způsobilost.

Délka učební doby:

3 roky

Způsob ukončení studia:

Závěrečná zkouška

Výuční list, Europass

Po ukončení III. ročníku je možné pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu „Podnikání“ zakončeném maturitní zkouškou.

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

ŠVP – k nahlédnutí

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"