STRÁNKA

Stipendia a odměny

Odměna žáků z produktivní činnosti

Pakliže žák v průběhu odborné praxe provozuje produktivní činnost, tedy provádí činnost, která přináší příjem (př. stříhání zákazníka ve školním kadeřnictví, prodej vánočních vazeb nebo cukroví, obsluha ve školní restauraci apod.), má žák nárok na finanční  odměnu.  V průběhu odborného výcviku určí učitel OV, kolik hodin produktivní práce žák vykonával, popř. kolik výrobků žák vyrobil s přihlédnutím ke kvalitě odvedené práce.

Výše měsíční odměny se určuje podle počtu hodin, kdy žák vykonával produktivní činnost, podle počtu výrobků, podle kvality a výsledků produktivní činnosti žáka a výše prostředků získaných.

Výše měsíční odměny pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin musí v souladu s § 122 odst. 1 věta čtvrtá dosahovat alespoň 30 % minimální mzdy stanovené nařízením vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů. Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby nebo v případě, že žák nevykonával produktivní činnost po dobu celého měsíce, se výše odměny za produktivní činnost poměrně upraví.

 

Stipendia zaměstnavatelů

Řada firem v dnešní době je ochotná studentům v průběhu jejich studia vyplácet měsíční stipendium, za předpokladu, že s nimi žák podepíše smlouvu, že po dostudování k nim nastoupí jako stálý zaměstnanec. Konkrétní podmínky smlouvy se liší firma od firmy, rozsah měsíční podpory se pohybuje od 500 – 4000 Kč

firmy spolupracující s naší školou:

AGROLES, s. r. o.

Bioska Sedlčany, s. r. o.

Husqvarna Česko, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.

MB Komplex, s. r. o.

PAC Hořovice, s. r. o.

SENCO Příbram, spol. s r. o.

STROS – Sedlčanské strojírny, a. s.

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Windyghoul, s. r. o.

 

 

 

 

 

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"