STRÁNKA

Operátor průmyslové výroby potravin

29-51-H/01 (RVP Výrobce potravin, určen pro chlapce i dívky)

V průběhu učební doby se žáci naučí:

 • zpracovávat suroviny, pomocné látky a přísady na příslušné potravinářské výrobky, tj. cukrovinkářské, konzervárenské, sladovnické a pivovarnické, mlékárenské, mlynářské, případně vinařské
 • zvládat technologické postupy a činnosti související s přípravou a úpravou surovin a jejich zpracováním na příslušné potravinářské výrobky
 • skladovat, balit a expedovat hotové výrobky
 • obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení
 • zjišťovat případné závady technologického procesu včetně funkce strojů a příslušných zařízení
 • řešit samostatně běžné problémy, vést předepsanou evidenci výroby
 • posuzovat kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků
 • dodržovat hygienické předpisy a normy při výrobě a zajišťovat tak výrobu bezpečných potravin

Podmínky pro přijetí:

K základním podmínkám pro přijetí do tohoto oboru patří splnění povinné školní docházky, přednost mají absolventi 9. ročníku ZŠ a zdravotní způsobilost.

Délka učební doby:

3 roky

Způsob ukončení studia:

Závěrečná zkouška

Výuční list, Europass

Po ukončení III. ročníku je možné pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu „Podnikání“ zakončeném maturitní zkouškou.

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Doplňující kurzy:

 • Kurz studené kuchyně
 • Baristický kurz
 • Kurz vyřezávání ovoce

 Aktuální ŠVP k nahlédnutí zde.

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"