STRÁNKA

Dálkové studium

64-41-L/51 Podnikání

Studium je tříleté, je zakončené maturitní zkouškou (tj. státní maturitou). Absolventi získají střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického charakteru. Po ukončení tohoto studia je možné studovat na vysoké škole.

Charakteristika studia:

Nástavbový studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali v tříletém učebním oboru. Studium je zaměřeno na oblasti administrativně ekonomické s cílem připravit absolventa pro podnikatelskou dráhu. Důraz je kladen i na zvýšení jazykových dovedností.

Podmínky pro přijetí:

Výuční list v jakémkoliv tříletém učebním oboru

(střední vzdělání s výučním listem, kód„..-..-H/…“nebo dříve„..-..2″)

Délka učební doby:

3 roky

Způsob ukončení studia:

Maturitní zkouška

Maturitní vysvědčení

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Organizace dálkového studia:

Dálkové studium je v rozsahu cca 220 hodin ročně. Koná se podle dohody přijatých uchazečů jednou týdně odpoledne po šesti vyučovacích hodinách, dosud v pondělí v době od 14.00 do 20.00 hodin. Studium je v každém pololetí ukončeno souhrnným přezkoušením.

ŠVP k nahlédnutí

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"