STRÁNKA

Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01 (Určen pro chlapce)

V průběhu učební doby se žáci naučí:

  • seřizovat a obsluhovat základní obráběcí stroje
  • provádět běžnou údržbu a servis zemědělských strojů
  • stanovit technologický postup prací při opravách strojů a zařízení
  • zdarma získají svářečské certifikáty v rozsahu kurzů ZK 111 W 01 nebo ZK 135 W 01, ZK 311 W 01 a ZP 311 8 W 31
  • zdarma získají také řidičský průkaz skupin B, C a T

Podmínky pro přijetí:

K základním podmínkám pro přijetí do tohoto oboru patří splnění povinné školní docházky, přednost mají absolventi 9. ročníku ZŠ a zdravotní způsobilost.

Délka učební doby:

3 roky

Způsob ukončení studia:

Závěrečná zkouška

Výuční list, Europass

Po ukončení III. ročníku je možné pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu „Podnikání“ zakončeném maturitní zkouškou.

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Doplňující kurzy:

  • barmanský
  • carving ovoce a zeleniny
  • studená kuchyně
  • speciální svářečské kurzy

Aktuální ŠVP  k nahlédnutí

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"