STRÁNKA

Potravinářská výroba

29-51-E/01 (Určen pro chlapce i dívky)

V průběhu učební doby se žáci naučí:

  • vykonávat jednoduché činnosti při výrobě potravinářských výrobků – zejména při výrobě cukrářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva, nebo při zpracování masa a výrobě masných výrobků a konzerv, nebo při zpracování mléka a výrobě mléčných výrobků apod.
  • jednoduchou údržbu strojů a zařízení v potravinářské výrobě
  • zvládat jednoduché činnosti při skladování surovin a pomocných látek, při přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin k technologickému zpracování, manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při jejich hodnocení, balení a expedici

Podmínky pro přijetí:

Podmínka pro přijetí do tohoto je oboru zdravotní způsobilost.

Délka učební doby:

3 roky

Způsob ukončení studia:

Závěrečná zkouška

Výuční list, Europass

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Doplňující kurzy:

  • Kurz studené kuchyně
  • Baristický kurz
  • Kurz vyřezávání ovoce

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"