STRÁNKA

Lesní mechanizátor

41-56-H/01 (obor je určen pro chlapce)

V průběhu učební doby se žáci naučí:

 • základům obrábění kovů a dřeva
 • základní práci s mechanizačními prostředky, jejich opravy a údržbu
 • základní práci při pěstování lesa, výchově porostů a těžbě dříví
 • základní práci při sběru semen, šišek a plodů lesních semen
 • po absolvování odborného předmětu „MYSLIVOST“ získají předpoklady pro vydání loveckého lístku
 • v I. ročníku žáci získají zdarma řidičský průkaz skupiny T
 • ve III. ročníku mají žáci možnost získat řidičský průkaz skupin A, B za zvýhodněných podmínek

Úspěšní absolventi získají osvědčení pro:

 • těžbu dřeva motorovou pilou
 • soustřeďování dříví traktory
 • sběr semen z vysokých stromů
 • práci s hydraulickou rukou

Podmínky pro přijetí:

K základním podmínkám pro přijetí do tohoto oboru patří splnění povinné školní docházky, přednost mají absolventi 9. ročníku ZŠ a zdravotní způsobilost.

Délka učební doby:

3 roky

Způsob ukončení studia:

Závěrečná zkouška

Výuční list, Europass

Po ukončení III. ročníku je možné pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu „Podnikání“ zakončeném maturitní zkouškou.

Dále je možné pokračovat na SLŠ Šluknov ve tříletém studiu lesnictví zakončeném maturitní zkouškou.

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Doplňující kurzy:

 • kurz motorových pil
 • kurz údržby veřejné zelně a práce s křovinořezem

Aktuální ŠVP k nahlédnutí

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"