STRÁNKA

Zahradnické práce

41-52-E/01  (Určen pro chlapce i dívky)

V průběhu učební doby se žáci naučí:

  • provádět jednoduché operace a práce při množení rostlin, výsadbě, ošetřování, hnojení, při ochraně proti škodlivým činitelům a při sklizni a expedici vypěstovaných produktů
  • provádět jednoduché činnosti při pěstování zahradnických plodin ve sklenících i volné půdě, při zakládání a údržbě sadovnických a krajinářských úprav
  • zhotovovat běžné vazačské výrobky

Podmínky pro přijetí:

K základním podmínkám pro přijetí do tohoto oboru patří splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost.

Délka učební doby:

3 roky, Europass

Způsob ukončení studia:

Závěrečná zkouška

Výuční list

Dosažený stupeň vzdělání:

Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem

ŠVP k nahlédnutí

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"