FILTER DLE ČASU

Měsíc: Srpen 2019

Informace k začátku školního roku 2019/2020

28. 08. 2019

Vážení žáci, vážení rodiče!

Pro žáky ubytované na domově mládeže bude v pondělí 2.9. od 8:00 hodin možnost ubytovat se a od 8:30 se koná na sále DM informační schůzka zákonných zástupců k fungování DM.

Žáci 1. ročníků a jejich zákonní zástupci se sejdou první den školy v 10:00 na sále domova mládeže s vedením školy a třídními vyučujícími, kde budou seznámeni s chodem školy, prohlédnou si areál školy a seznámí se s mistry odborného výcviku. Předpokládaný konec zahájení školního roku je do 12 hodin.

Pro žáky 2. a 3. ročníků, kteří mají mít první týden školy výuku (II.A, II.C, III.B + PŠII), proběhne 2. 9 . od 8 hodin do 8:45 zahájení nového školního roku.

3. 9. třídy s teoretickou výukou + I.A  mají na programu od 1. do 4. vyučovací hodiny třídnické práce a od 5. hodiny probíhá výuka dle rozvrhu.

U ostatních tříd, které začínají školní rok praxí, probíhá od prvního dne odborný výcvik standardně, od 7:00 hodin.

Přejeme příjemný start do nového školního roku!

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"