FILTER DLE ČASU

Měsíc: Září 2020

Oznámení o změnách ve výuce ve dnech 29.9.2020 – 2. 10.2020

25. 09. 2020

V týdnu od 29.9.2020 – 2. 10.2020 mají žáci:

  •  školu

I.A
I.B ( pouze Ti co mají negativní test, ostatní zůstávají v karanténě)
II.A
II.C ( pouze Ti co mají negativní test, ostatní zůstávají v karanténě)
III.B ( pouze Ti co mají negativní test, ostatní zůstávají v karanténě)
III.E ( pouze Ti co mají negativní test, ostatní zůstávají v karanténě)

  • odborný výcvik

I.C
II.B
III.A
III.C

Prosím, sledujte tyto stránky, budeme vás informovat o změnách ve výuce žáků.

Plánovaná akce „Zkusme si to“ se ruší

22. 09. 2020

Plánovaná akce „Zkusme si to“ se z důvodů aktuální epidemiologické situace neuskuteční. Všem deváťákům se omlouváme.

Oznámení o změnách ve výuce ve dnech 21.9.2020 – 25.9. 2020

20. 09. 2020

V týdnu od 21.9.2020 – 25.9.2020 mají žáci:

  • školu – I.C, III.A, III.C ( pokud mají testy na Covid- 19 – negativní)
    ( žáci se učí podle speciálního rozvrhu hodin)
  • odborný výcvik – II.B, I.A, II.A,
  • „karanténu“ a distanční výuku – I.B, II.C, III.B, III.E
  • distanční výuku– II.B výrobci potravin

V úterý 29.9. 2020 nastupují žáci :
( pokud nebude uvedeno jinak a testy žáků v karanténě budou negativní)

  • na odborný výcvik: I.C, II.B,III.A,III.C
  • do školy: I.A,I.B,II.A,II.C,III.B,III.E

Veškeré informace naleznete na www stránkách školy v oddíle Domácí výuka –sdělení rodičům.

Důležité upozornění! Oznámení o změnách ve výuce!

15. 09. 2020

Oznámení :
Z důvodu karantény některých pedagogických pracovníků je změněna ve dnech
16.9.2020 – 18.9.2020 výuka takto:

16.9.2020 – probíhá :

1) adaptační kurz I.B
2) výuka I.A od 8.00 hod. do 11.30 hod.
3) odborný výcvik v plném rozsahu

17.9.2020 – probíhá :

1) adaptační kurz I.A
2) odborný výcvik v plném rozsahu

18.9.2020 – probíhá:

1) adaptační kurz I.A
2) odborný výcvik v plném rozsahu

Ostatní třídy budou vyučovány distančně. Dle Školského zákona, výuka je povinná a pokud se jí žák nemůže zúčastnit, je zákonný zástupce povinen žáka z distanční výuky omluvit.
Veškeré informace naleznete na www.stránkách školy v oddíle Domácí výuka –sdělení rodičům.
Žáci ( I.A,I.B,II.A,II.C,III.B a III:E) v příštím týdnu nastupují na odbornou výcvik a žáci ( I.C,II.B,III.A,III.C) do školy.

Mgr. Vlasta Pecková
zástupce ředitele

Důležité upozornění! Schůzka se zák. zástupci dne 18. 9. 2020 se ruší!

10. 09. 2020

Páteční schůzka 18.9. 2020 se zák. zástupci se ruší z důvodu epidem. situace.

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete informace, domluvte se telefonicky nebo po emailu s třídním učitelem či učitelem OV.
Žáci, kteří zůstávají doma v karanténě, mají za povinnost se vzdělávat na dálku. Spojí se s tř. učitelem nebo uč. OV, kteří jim oznámí, jakým způsobem vzdělávání bude probíhat.

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"